CARISMA


Viața de fiecare zi a Surorilor este învăluită de contemplație și muncă. Ele se dăruiesc zilnic lui Dumnezeu - Tatăl prin unirea dăruirii de sine cu Jertfa Euharistică a lui Isus Cristos. Surorile aduc mărire lui Dumnezeu prin rugăciunile lor, folosindu-se de breviarul benedictin.

Setea lor de Dumnezeu se naște prin aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu, meditație zilnică și rugăciunea rozariului.

Sfânta Fecioară Maria, Mama Cuvântului Întrupat este pentru Surori modelul cel mai de preț în slujirea lui Dumnezeu, în căutarea și împlinirea voinței Lui și în realizarea voturilor călugărești: castitatea, sărăcia și ascultarea.

Spiritualitatea lauretană este modelată de Evanghelie, Regula Sfântului Benedict, Constituție proprie și scrierile Părintelui Fondator. Părintele Ignațiu a încredințat fiicelor lui spirituale iubirea față de Isus Euharisticul și față de Mama Sa, Maria.

Răspunzând îndemnului Sfântului Benedict „pentru ca în toate Dumnezeu să fie preamărit” surorile se dăruiesc total lui Dumnezeu și aproapelui, dăruire izvorâtă din iubirea față de Dumnezeu și realizată prin cuvântul tipărit, ajutor material și spiritual pentru cei în nevoie, în special pentru bătrâni și copii.